Vlot & veilig

Heerenveen beter bereikbaar

Vlot & veilig de A32 op en af

De gemeente Heerenveen en provincie Fryslân maken Heerenveen beter bereikbaar. Samen met Rijkswaterstaat verbeteren zij de op- en afritten van de A32. Dit zorgt voor een vlottere en nog veiligere doorstroom van het verkeer in Heerenveen.

Het gaat om de op- en afritten bij Heerenveen Centrum (afrit 12) en Heerenveen/Oranjewoud (afrit 11).Voordat de situatie verbeterd is zal er eerst de nodige hinder zijn. De werkzaamheden vinden stapsgewijs plaats, zodat we de overlast zoveel als mogelijk beperken. Eind 2019 / begin 2020 is de start van het werk bij Heerenveen Centrum (afrit 12). In het najaar van 2021 beginnen de verbeteringen bij Heerenveen/Oranjewoud (afrit 11). Eind 2022 zijn de wegen klaar en kan iedereen vlot en veilig de A32 op en af. Er vinden dan alleen nog afrondende werkzaamheden plaats.

Op deze website vindt u meer informatie over onder andere het werk, de planning en de omleidingen.

Rotonde Heerenveen Midden
Om aan te sluiten op de aanpassingen van de A32 wordt de rotonde Heerenveen Midden aangepast. Dit is nodig omdat de huidige rotonde het verkeer komend vanaf de A32 niet kan verwerken. 
Meer informatie hierover staat op de website van de gemeente Heerenveen. 

Nieuws

Werkzaamheden K.R. Poststraat

De werkzaamheden vinden plaats van dinsdag 18 februari 2020 tot en met donderdag 20 februari 2020.

Projectbureau tijdelijk gesloten

In de kerstvakantie is het projectbureau tijdelijk gesloten.

Sloop woningen het Meer

In week 50 wordt gestart met de sloop van de woningen het Meer 32-36.

Woensdag 4 december onderzoeken K.R. Poststraat en Het Meer

Op woensdag 4 december tussen 9.00 en 15.00 uur voert aannemer BAM INfra onderzoeken uit aan de K.R. Poststraat en Het Meer.

BAM Infra aan de slag voor de A32

Omgevingsmanager Tamara Heeroma (BAM) is aanspreekpunt voor omwonenden en stelt zich graag aan u voor...

Werkzaamheden Vitens

In de week van 14 oktober start Vitens met het verleggen van de drinkwaterleiding.

BAM Infra wint aanbesteding

 BAM kwam via een openbare aanbesteding als winnaar uit de bus. 

Aanbesteding Heerenveen Centrum gestart

De aanbesteding van de werkzaamheden rondom de aansluiting Heerenveen Centrum (afrit 12) is van start gegaan.

Groot onderhoud A32 door Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is bezig met groot onderhoud. Dit is onder andere het vervangen van de deklagen en werk aan kunstwerken. 

Gemeenteraad akkoord met definitief ontwerp

De gemeenteraad heeft akkoord gegeven op het definitief ontwerp. De wegen worden geoptimaliseerd waarbij er zo min mogelijk nieuw asfalt komt. 

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat