Vlot & veilig

Heerenveen beter bereikbaar

Vlot & veilig de A32 op en af

De gemeente Heerenveen en provincie Fryslân willen Heerenveen beter bereikbaar maken. Samen met Rijkswaterstaat nemen gemeente en provincie maatregelen voor de verbetering van de op- en afritten van de A32. Dit zorgt voor een vlottere en nog veiligere doorstroom van het verkeer in Heerenveen.

Sfeerverslag eerste inwonersbijeenkomst

Op 17 mei 2016 is er tijdens de eerste bijeenkomst een sfeerverslag gemaakt. Bewoners komen aan het woord en geven hun reactie op het voorgestelde plan. Bekijk hieronder het filmpje.

Verkeershinder door opruimwerkzaamheden Gasunie vanaf 1 oktober

Op maandag 1 oktober starten opruimwerkwerkzaamheden van de Gasunie bij Het Meer. Een oude gasleiding wordt verwijderd. Deze is overbodig geworden door de aanleg van een nieuwe gasleiding. De oude leiding wordt opgegraven en in zo groot mogelijke delen in de berm gelegd. Het kan zijn dat de leiding op de kant nog ‘uitdampt’ en dat er tijdelijk een gaslucht is waar te nemen. Dit is ongevaarlijk. Vervolgens wordt de leiding ingekort en afgevoerd. De werkzaamheden duren tot en met donderdag 11 oktober 2018. Meer weten?

Mededelingen

Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan voor de aansluiting A32 - K.R. Poststraat ligt vanaf donderdag 23 november 2017 voor iedereen ter inzage. Dit blijft zo voor een periode van zes weken. Tijdens deze periode kunt u zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Het ontwerp-bestemmingsplan maakt aanpassingen mogelijk van de aansluiting op de A32, ter hoogte van de K.R. Poststraat. Afgelopen juli gaf de gemeenteraad akkoord op het definitief ontwerp voor deze aanpassingen.

Gemeenteraad akkoord met definitief ontwerp

Op 17 juli gaf de gemeenteraad akkoord op het definitief ontwerp voor de op- en afritten van de A32 bij Heerenveen centrum en Oranjewoud en de wegen naar deze op- en afritten (K.R. Poststraat en Oranje Nassaulaan). De wegen worden geoptimaliseerd waarbij er zo min mogelijk nieuw asfalt komt. De bestemmingsplanprocedure start na de zomer. Volgens planning starten de werkzaamheden in het najaar van 2018.

Vlot en veilig tweets

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat