Vlot & veilig

Heerenveen beter bereikbaar

Vlot & veilig de A32 op en af

De gemeente Heerenveen en provincie Fryslân maken Heerenveen beter bereikbaar. Samen met Rijkswaterstaat verbeteren zij de op- en afritten van de A32. Dit zorgt voor een vlottere en nog veiligere doorstroom van het verkeer in Heerenveen.

Het gaat om de op- en afritten bij Heerenveen Centrum (afrit 12) en Heerenveen/Oranjewoud (afrit 11).Voordat de situatie verbeterd is zal er eerst de nodige hinder zijn. De werkzaamheden vinden stapsgewijs plaats, zodat we de overlast zoveel als mogelijk beperken. Eind 2019 / begin 2020 is de start van het werk bij Heerenveen Centrum (afrit 12). In het najaar van 2021 beginnen de verbeteringen bij Heerenveen/Oranjewoud (afrit 11). Eind 2022 zijn de wegen klaar en kan iedereen vlot en veilig de A32 op en af. Er vinden dan alleen nog afrondende werkzaamheden plaats.

Op deze website vindt u meer informatie over onder andere het werk, de planning en de omleidingen.

Rotonde Heerenveen Midden
Om aan te sluiten op de aanpassingen van de A32 wordt de rotonde Heerenveen Midden aangepast. Dit is nodig omdat de huidige rotonde het verkeer komend vanaf de A32 niet kan verwerken. 
Meer informatie hierover staat op de website van de gemeente Heerenveen. 

Nieuws

Werkzaamheden Weinmakker

Maandag 23 maart gaan de werkzaamheden van start. Lees hier wat er gaat gebeuren.. 

Ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Aansluiting A32 (Oranje Nassaulaan)

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 12 maart 2020, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Aansluiting A32 (Oranje Nassaulaan), met bijbehorende stukken.

Werkzaamheden K.R. Poststraat

De werkzaamheden vinden plaats van dinsdag 18 februari 2020 tot en met donderdag 20 februari 2020.

BAM Infra aan de slag voor de A32

Omgevingsmanager Tamara Heeroma (BAM) is aanspreekpunt voor omwonenden en stelt zich graag aan u voor...

BAM Infra wint aanbesteding

 BAM kwam via een openbare aanbesteding als winnaar uit de bus. 

Aanbesteding Heerenveen Centrum gestart

De aanbesteding van de werkzaamheden rondom de aansluiting Heerenveen Centrum (afrit 12) is van start gegaan.

Gemeenteraad akkoord met definitief ontwerp

De gemeenteraad heeft akkoord gegeven op het definitief ontwerp. De wegen worden geoptimaliseerd waarbij er zo min mogelijk nieuw asfalt komt. 

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat