Vlot & veilig

Bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten in mei en juni hebben bewoners en ondernemers hun ideeën en suggesties gegeven over het voorgestelde ontwerp om de doorstroom van en naar de A32 te verbeteren in Heerenveen. Op 14 september ging de gemeente met bewoners in gesprek over de inrichting van het plangebied. Alle vragen en suggesties van bewoners zijn verzameld en nauwkeurig onderzocht. In een reactienota komen de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat terug op de vragen en suggesties van bewoners van en rond de K.R. Poststraat & Skoatterwâld en de Oranje Nassaulaan. In het naslagwerk staan de achterliggende berekeningen en ontwerpen voor de omgeving K.R. Poststraat.

In de reactienota leest u de argumenten waarom verbetersuggesties wel of niet worden overgenomen. Op deze pagina staat een plattegrond van het definitief ontwerp.

Elke bijeenkomst is samengevat in een verslag. Alle vragen en antwoorden die naar voren zijn gekomen staan hierin beschreven. De verslagen van 17 mei, 31 mei en 14 september zijn voorzien van verwijzingen naar de antwoorden in de reactienota van K.R. Poststraat & Skoatterwâld. Op deze manier kunt u het makkelijk terugvinden. Klik op het verslag van de desbetreffende bijeenkomst om deze in te zien.

Daarnaast bleek de afgelopen maanden dat er behoefte was aan informatie over luchtkwaliteit en fijnstof in gemeente Heerenveen. In dit document leest u daar meer over.

Bijeenkomst 17 mei – K.R. Poststraat

Klik op onderstaande link om het verslag te lezen:

Klik op onderstaande foto's om te vergroten en film om te bekijken:

Bijeenkomst 24 mei – Oranje Nassaulaan

Klik op onderstaande link om het verslag te lezen:

Klik op onderstaande foto's om te vergroten:

Bijeenkomst 31 mei - Skoatterwâld

Klik op onderstaande link om het verslag te lezen:

Klik op onderstaande foto's om te vergroten:

Bijeenkomst 15 juni - IBF

Klik op onderstaande link om het verslag te lezen:

Bijeenkomst 14 september - Inrichtingsplan

Als vervolg op de plannen voor infrastructurele aanpassingen, maakte de gemeente ook een ontwerp voor de inrichting van het plangebied. Tijdens een inwonersbijeenkomst op 14 september werden de ontwerpen gepresenteerd en konden bewoners hierover meedenken en-praten. De suggesties die zij deden worden gebundeld en op bruikbaarheid onderzocht. 

Hier leest u het persbericht. Het verslag van de inwonersbijeenkomst en de presentatie kunt u ook bekijken.

Bijeenkomst 2 november - bewoners van en rond Alma Tademaweg

De infrastructurele aanpassingen hebben onder andere gevolgen voor de geluidsbelasting en de inrichting van het landschap. Tijdens de bijeenkomst op 14 september bleek dat er behoefte was aan een extra gesprek met de bewoners van de Alma Tademaweg, President Kennedylaan, Rembrandtlaan, Saskiaflat, Hoflaan, Binnenweg en Oranje Nassaulaan. Daarom is er een extra bijeenkomst over de inrichting en geluidsconsequenties voortkomend uit het voorstel van de aanpassingen aan de A32 georganiseerd.

Bekijk het verslag en de presentatie van de bijeenkomst.

Bijeenkomst 9 mei 2017 - omgeving Oranje Nassaulaan

Hier leest u het persbericht dat voorafgaand aan deze bijeenkomst is verstuurd.

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat