Vlot & veilig

Nieuws

Grondsanering voor toekomstige werkzaamheden Heerenveen Beter Bereikbaar

1 juni 2018 - Voorafgaand aan de uitvoering van het project Heerenveen Beter Bereikbaar moeten op verschillende locaties kabels en leidingen worden verlegd. Eén van de locaties is een stuk braakliggende grond aan de Domela Nieuwenhuisweg. Dit stuk grond is omcirkeld op de bijgaande kaart.
 
Op dit perceel was vroeger een scheepswerf gevestigd. Milieukundig bodemonderzoek heeft aangetoond dat dit heeft geleid tot bodemvervuiling. Deze vervuilde grond moet worden verwijderd en worden vervangen door schone grond. Dit werk start begin juni 2018 en duurt maximaal twee weken. Het werk wordt begeleid door een milieukundige.
 
De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het werk wordt uitgevoerd met een graafmachine en de bouwplaats wordt afgezet met tijdelijke bouwhekken. Kiepauto’s gaan de grond aan- en afvoeren. Daarvoor komt er een tijdelijke in- en uitrit over het fietspad. Dit wordt met borden aangegeven.
 
Heeft u een vraag? U kunt deze via het contactformulier op deze website mailen. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

< Terug

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat