Vlot & veilig

Verbetervoorstel 2016

Het verbetervoorstel dat in 2016 werd voorgesteld gaat uit van een betere bereikbaarheid van Heerenveen, die de stad zo min mogelijk belast. De volgende aansluitingen worden in het voorstel verbeterd:

  • De op- en afritten van de A32 bij Heerenveen centrum en Oranjewoud;
  • De wegen naar deze op- en afritten (K.R. Poststraat en de Oranje Nassaulaan).

Inmiddels is er voor beide aansluitingen een definitief ontwerp. De kaarten op deze pagina laten het verbetervoorstel 2016 zien.

Om tot het verbetervoorstel 2016 te komen, zijn er verschillende varianten onderzocht. Hieronder staan documenten die inzicht geven in de keuzes en diverse onderzoeken.

Kaders en beoordeling bereikbaarheid Heerenveen

Verbetervoorstel K. R. Poststraat 2016

klik op de kaart om te vergroten

Verbetervoorstel Oranje Nassaulaan 2016

Klik op de kaart om te vergroten

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat