Vlot & veilig

Actuele overlast voor omwonenden

Eind 2019 / begin 2020 start de aannemer met de werkzaamheden. Op dit moment is er voor de omwonenden nog geen overlast. 

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat