Vlot & veilig

Actuele werkzaamheden en omleidingen

Eind 2019 / begin 2020 start de aannemer met de werkzaamheden. Op dit moment zijn er nog geen omleidingen.

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat