Vlot & veilig

Afgeronde werkzaamheden

Hieronder leest u een overzicht van de werkzaamheden die zijn afgerond. 

Opruimwerkzaamheden Gasunie

Een oude gasleiding bij Het Meer is verwijderd. Deze was overbodig geworden door de aanleg van een nieuwe gasleiding. 

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat