Vlot & veilig

Actuele overlast voor omwonenden

De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2021 of het voorjaar van 2022. Op dit moment is er voor de omwonenden nog geen overlast. 

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat