Vlot & veilig

Afgeronde werkzaamheden

De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2021 of het voorjaar van 2022. Op dit moment zijn er nog geen omleidingen.

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat