Vlot & veilig

Afgeronde werkzaamheden

In het najaar van 2020 start de aannemer met de werkzaamheden. Op dit moment zijn er nog geen omleidingen.

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat