Vlot & veilig

Afgeronde werkzaamheden

De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2021 of het voorjaar van 2022. Er zijn dus nog geen afgeronde werkzaamheden

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat