Vlot & veilig

Afgeronde werkzaamheden

In het najaar van 2020 start de aannemer met de werkzaamheden. Er zijn dus nog geen afgeronde werkzaamheden

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat