Vlot & veilig

Definitief ontwerp

Samen met bewoners en ondernemers is het definitieve ontwerp voor de Oranje Nassaulaan en de afslag Heerenveen / Oranjewoud (afrit 11) ontwikkeld. Tijdens meerdere bijeenkomsten zijn er veel ideeën en suggesties gegeven over het eerder voorgestelde ontwerp. Alle vragen en suggesties zijn verzameld en nauwkeurig onderzocht op haalbaarheid. Naar aanleiding hiervan zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd in het definitieve ontwerp. Dit zorgt voor een vlottere en nog veiligere doorstroom van het verkeer in Heerenveen.

Op onderstaande kaart kunt u het definitieve ontwerp bekijken. Klik op de kaart om te vergroten. 

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat