Vlot & veilig

Planning

De werkzaamheden bij Heerenveen / Oranjewoud (afrit 11) starten naar verwachting in het najaar van 2021 of het voorjaar van 2022. Zodra er meer bekend is over de planning van de werkzaamheden, vermelden we dat op deze pagina.

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat