Vlot & veilig
Artifact

Ik ben ondernemer

Wie: Alex van Dalen, directeur van Beenen industriële automatisering
Waar: IBF terrein Heerenveen
Rijdt: bijna dagelijks op de op- en afrit van de K.R. Poststraat

 

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat