Heerenveen Beter Bereikbaar
& nu

& nu

blijven we op de hoogte!

Nieuws

Aanbesteding werkzaamheden Heerenveen/Oranjewoud (afrit 11)

De tweede fase van Heerenveen Beter bereikbaar bestaat uit het aanpassen van de Oranje Nassaulaan en de op- en afritten Heerenveen (11) van de A32. Ook de reconstructie van de kruising Oranje Nassaulaan / Burgemeester Falkenaweg behoort tot de werkzaamheden. Op deze kruising wordt de rotonde vervangen door verkeerslichten.

De aanbesteding van dit werk is in het najaar van 2021 opgestart. Aannemers kunnen zich inschrijven voor een opdracht die in eerste instantie bestaat uit het civiel technisch uitwerken van het verkeerskundige ontwerp. Ook moet worden uitgezocht op welke manier het werk kan worden gemaakt zonder daarbij de omgeving te veel te hinderen.

Begin 2022 zal de aannemer bekend zijn. De ontwerpfase neemt vervolgens ongeveer één jaar in beslag. Dat betekent dat de uitvoering naar verwachting in het voorjaar van 2023 start. De bouwtijd bedraagt vervolgens 1 tot 1,5 jaar.

Onderzoekswerkzaamheden kabels en leidingen
Het omleggen van kabels en leidingen is een belangrijk onderdeel van het werk. Daarbij zijn een groot aantal nutsbedrijven betrokken. Door hiermee te beginnen wordt voorkomen dat kabels en leidingen later in de weg liggen.

Niet altijd is precies duidelijk wat waar ligt. Daarom is vooronderzoek naar de aanwezige kabels en leidingen noodzakelijk. Dat gebeurt door op verschillende plaatsen proefsleuven te graven.

Deze informatie is belangrijk voor de ontwerpfase. Daarom vindt dit vooronderzoek al dit jaar plaats. Vanaf eind november vinden er daarom op verschillende plaatsen rondom de Oranje Nassaulaan en de Burgemeester Falkenaweg kleinschalige werkzaamheden plaats. In de meeste gevallen gebeurt dit zonder dat het verkeer er last van heeft. Een uitzondering daarop zijn de parallelwegen van de Burgemeester Falkenaweg aan beide zijden van de rotonde. Hier moet het straatwerk worden opengebroken, maar dat gebeurt op zo’n manier dat het verkeer kan blijven passeren. De meeste werkzaamheden zullen niet langer dan een dag duren.

Omgevingsvergunning
De gemeente is net als ieder ander vergunningplichtig. Bij de vergunningaanvraag wordt getoetst of het werk past in het bestemmingplan. Op het afgeven van de vergunning is zienswijze en beroep mogelijk. Dat zorgt er enerzijds voor dat alle afwegingen zorgvuldig worden gemaakt, maar anderzijds ook dat de doorlooptijd van een vergunningprocedure lang kan zijn. Daarom streeft het projectbureau HBB ernaar om deze aanvraag nog dit jaar in te dienen. De vergunningaanvraag wordt op de gebruikelijke wijzen gepubliceerd, waaronder in het Gemeenteblad en op de website van de gemeente Heerenveen.

< Terug