Heerenveen Beter Bereikbaar
& nu

& nu

blijven we op de hoogte!

Nieuws

Vitens voert voorbereidende werkzaamheden uit voor Heerenveen Beter Bereikbaar

Vanaf woensdag 8 februari start A. Hak in opdracht van Vitens met het vervangen van de waterleiding tussen Skoatterwâld en Heerenveen Midden. Hierdoor zijn er verschillende afsluitingen en omleidingen voor het auto- en fietsverkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind mei. Ze zijn nodig ter voorbereiding op de werkzaamheden in het kader van Heerenveen Beter Bereikbaar.

Aan de noordzijde van de Oranje Nassaulaan tussen Skoatterwâld en Heerenveen Midden ligt een waterleiding die door aanpassingen van de Oranje Nassaulaan verlegd moet worden. Daarom wordt er een nieuwe waterleiding aangelegd. Dat gebeurt door middel van twee boringen: onder de A32 en onder de rotonde op de kruising Burgemeester Falkenaweg / Rottumerweg. Als eerste wordt een boring gemaakt van de Rembrandtlaan tot aan de andere zijde van de Burgemeester Falkenaweg. Vervolgens gebeurt hetzelfde de andere kant op, onder de A32 door. De nieuwe leidingen liggen alvast klaar langs de Oranje Nassaulaan in Skoatterwâld en in de berm van de Rottumerweg. Deze worden zo neergelegd, zodat het verkeer hier zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. De werkzaamheden worden overdag en op werkdagen uitgevoerd. Omleidingen en afsluitingen zijn helaas niet te voorkomen. De omleidingen en afsluitingen kunt u bekijken door op de afbeelding te klikken of door de onderstaande tekst te lezen.

Afsluiting fietspad onder de A32
Van woensdag 8 februari tot en met maandag 8 mei wordt de fietstunnel, parallel aan de Oranje Nassaulaan, onder de A32 afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad Tusken de Fjilden, het Palet (langs de nieuwe turnhal), Jan Mankeslaan en de President Kennedylaan.

Afsluiting Rembrandtlaan
Van woensdag 8 februari tot en met maandag 15 mei is de Rembrandtlaan tussen de Van Goghlaan en de Piet van der Hemstraat afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de van Goghlaan en de Vermeerstraat. De woningen van inwoners langs de afsluiting blijven bereikbaar.

Afsluiting Willem de Zwijgerlaan, Johan Willem Frisolaan en Jiskelanpaed 
In Skoatterwâld wordt de nieuwe waterleiding aan de noordzijde van de Oranje Nassaulaan klaargelegd. Ter hoogte van de Frederik Hendriklaan en de sportvelden van VV Heerenveen komt hij op containers te liggen, zodat het verkeer er onderdoor kan. De Willem de Zwijgerlaan wordt wel afgesloten, en wel van maandag 20 februari tot en met vrijdag 10 maart. Dat geldt ook voor de fietspaden Johan Willem Frisolaan en het Jiskelanpaed. Het verkeer van en naar de Willem de Zwijgerlaan wordt omgeleid via de Rentmeester. Op de Kamenier wordt éénrichtingsverkeer ingesteld vanaf de Frederik Hendriklaan. Dit doen we om sluipverkeer te voorkomen. Voor fietsers maken we een uitzondering: fietsers op het Jiskelanpaed worden via de Willem de Zwijgerlaan en de Kamenier naar de Oranje Nassaulaan geleid. Vervolgens kunnen zij aan de andere zijde van de Oranje Nassaulaan hun weg vervolgen.

Werkzaamheden zonder afsluiting
In de periode van woensdag 8 februari tot en met maandag 8 mei ligt de nieuwe waterleiding in de berm van de Rottumerweg tussen de sportvelden van de Heerenveense Boys en de Burgemeester Falkenaweg. Behalve een snelheidsbeperking op de Rottumerweg, ondervindt het verkeer hier geen hinder van.

Eind mei hoopt A. Hak in opdracht van Vitens de werkzaamheden af te ronden. De daadwerkelijke werkzaamheden aan de A32 en de kruising Burgemeester Falkenaweg starten rond de zomer. Een uitgebreide Q&A vindt u via deze link. Vragen kunt u stellen via het contactfomulier op deze website. 

< Terug