Heerenveen Beter Bereikbaar
& nu

& nu

blijven we op de hoogte!

Nieuws

Werkzaamheden Heerenveen Beter Bereikbaar bij Oranje Nassaulaan starten maandag 3 juli

De Oranje Nassaulaan (Heerenveen) ter hoogte van de A32 is erg druk, wat leidt tot opstoppingen en verkeersonveilige situaties. Om het verkeer beter te laten doorstromen en de veiligheid te vergroten start de gemeente Heerenveen op maandag 3 juli met werkzaamheden voor het project Heerenveen Beter Bereikbaar. Hinder voor het autoverkeer is eerst beperkt, fietsers ervaren wel direct overlast. Zij moeten langere tijd omfietsen omdat de fietstunnel onder de A32 wordt afgesloten.

Doel van de werkzaamheden is dat het verkeer van en naar de Oranje Nassaulaan straks sneller en veiliger de A32 op en af kan. Hiervoor komen onderaan de op- en afritten rotondes met twee rijstroken. Halverwege de afrit vanuit Leeuwarden komt een derde rotonde, waarop de Stadionweg wordt aangesloten.

Tijdelijke afsluitingen
Op maandag 3 juli start aannemer BAM met de werkzaamheden. Eerst worden tijdelijke verbindingswegen bij de op- en afritten van de A32 en een tijdelijke rotonde op de kruising van de Stadionweg met de Oranje Nassaulaan aangelegd. Deze tijdelijke verbindingswegen zorgen ervoor dat het verkeer straks langs de werkzaamheden kan rijden. Om de tijdelijke wegen aan te sluiten zijn de op- en afritten een aantal nachten afgesloten. Op de kaart staan de tijdelijke verbindingswegen en nachtelijke afsluitingen.

Maatregelen en hinder
Deze eerste werkzaamheden duren tot april 2024. Door het instellen van verplichte rijrichtingen, versmalde rijstroken en een verlaagde maximumsnelheid ervaart het verkeer enige hinder. Door deze maatregelen kan het autoverkeer blijven rijden en wordt de veiligheid gewaarborgd. Vanaf april 2024 volgt een periode met meer hinder; dan zijn er langdurige afsluitingen en omleidingen. 

Omleiding fietsers
Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden van 3 juli 2023 tot en met juni 2024 geen gebruik maken van de fietstunnel onder de A32. Zij worden omgeleid via de fietstunnels nabij het stadion (Het Palet) en de Koningin Julianaweg.

Nu aan de slag, straks sneller en veiliger de A32 op en af
Martijn te Wierik, omgevingsmanager van Heerenveen Beter Bereikbaar, benadrukt dat, hoewel de werkzaamheden tijdelijk overlast met zich meebrengen, de situatie uiteindelijk zal verbeteren. Verkeer kan straks sneller en veiliger de A32 op en af, waardoor Heereenveen ook in de toekomst goed bereikbaar blijft. Heerenveen Beter Bereikbaar is een samenwerking van de gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat.

< Terug