Heerenveen Beter Bereikbaar

& nu

blijven we op de hoogte!

Nieuws

Groot onderhoud A32 door Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat voert dit voorjaar groot onderhoud uit aan de A32 tussen Heerenveen-Zuid en Leeuwarden. Dit werk staat los van Heerenveen beter bereikbaar. Een onderdeel van het onderhoud is het aanpakken van de hobbels in het wegdek tussen knooppunt Heerenveen en Leeuwarden.

Tussen knooppunt Heerenveen en Haskerdijken en tussen Grou en Wirdum wordt dit probleem opgelost door het asfalt te vervangen. Voor het tussenliggende wegvak (Haskerdijken – Grou) is herstel van de fundering van de weg nodig. Deze ingrijpende en kostbare maatregel staat gepland voor 2021–2022. Dit jaar wordt alleen het asfalt vervangen, zodat de periode tot het volgende grote onderhoud veilig kan worden overbrugd.
 
Voor vragen over deze werkzaamheden kunnen weggebruikers contact opnemen met Rijkswaterstaat via hun website of het algemene telefoonnummer: 0800-8002.

< Terug