Vlot & veilig

Nieuws

Aanbesteding Heerenveen Centrum gestart

De aanbesteding van de werkzaamheden rondom de aansluiting Heerenveen Centrum (afrit 12) is van start gegaan. Geïnteresseerde aannemers kunnen via Tenderned de stukken opvragen en een aanbieding doen. Aanbiedingen worden op basis van prijs en kwaliteit beoordeeld. De verwachting is dat de winnende aannemer na de zomer van 2019 bekend is. 

Gedurende de uitvoering van deze werkzaamheden wordt het contract voor het werk rondom Heerenveen/Oranjewoud (afrit 11) voorbereid en aanbesteed. Déze werkzaamheden gaan niet eerder van start dan dat het werk rondom Heerenveen Centrum gereed is.

 

< Terug

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat