Heerenveen Beter Bereikbaar

& nu

blijven we op de hoogte!

Nieuws

Werkzaamheden Weinmakker

Aannemer BAM start vanaf 23 maart met voorbereidende werkzaamheden voor het project Heerenveen beter bereikbaar.

Het aantal opstelstroken voor de stoplichten op de Weinmakker wordt uitgebreid van één naar drie stroken. Om dit mogelijk te maken gaat BAM Infra de vijver ten noorden van de Weinmakker voor een deel dempen (dicht maken met zand). Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag 23 maart 2020 tot en met vrijdag 03 april 2020. 

Vervolgens worden langs de Weinmakker werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd. Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag 4 mei tot en met vrijdag 15 mei.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met speciale machines die naast de geluiden van het normale verkeer extra geluid maken. Daarnaast is het nodig om de rijbaan naast het water iets te versmallen zodat de wegwerkers hun werk veilig kunnen uitvoeren. Daarbij blijft de Weinmakker in beide richtingen beschikbaar voor het verkeer.

Vervolg
De bovenstaande werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de grotere werkzaamheden voor Heerenveen beter bereikbaar. Dat begint met de reconstructie van de K.R. Poststraat tussen de Weinmakker en de Zonnebloemstraat. Deze werkzaamheden starten in juli van dit jaar. 

In juni organiseren wij een informatiebijeenkomst om inwoners en belanghebbenden te informeren over de komende werkzaamheden. Zodra hier meer over bekend is maken wij dit via de verschillende communicatiekanalen bekend. 

Vragen
Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden? Aarzel dan niet om contact met de omgevingsmanager van BAM via: tamara.heeroma@bam.com of telefonisch: 06 15 12 73 59.

< Terug