Heerenveen Beter Bereikbaar
& nu

& nu

blijven we op de hoogte!

Nieuws

BAM Infra wint aanbesteding

De gemeente Heerenveen heeft opdracht verleend aan BAM Infra voor het vlotter en veiliger maken van de op- en afritten van de A32 Heerenveen-Centrum en de K.R. Poststraat. BAM kwam via een openbare aanbesteding als winnaar uit de bus.
Vier aannemers hebben ingeschreven op het werk. De inschrijvingen zijn beoordeeld op onder meer prijs en kwaliteit. Veel aandacht is daarbij uitgegaan naar de voorstellen van de inschrijvers om tijdens de bouw de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

Vervolg
De komende maanden staan in het teken van het uitwerken van het definitieve ontwerp en de voorbereiding van de werkzaamheden buiten. De werkzaamheden aan de op- en afritten Heerenveen-Centrum en de K.R. Poststraat starten naar verwachting in het voorjaar van 2020. Via de website houden wij jullie op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden.

Stikstof
De problematiek rondom stikstof, waar veel ruimtelijke projecten in Nederland door worden geraakt, speelt ook bij Heerenveen beter bereikbaar. Om het risico te beheersen is berekend hoeveel stikstof neerslaat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De resultaten van het rekenmodel laten zien dat de werkzaamheden naar verwachting stikstofneutraal kunnen worden uitgevoerd. Daarom heeft de gemeente Heerenveen besloten om de opdracht te verlenen.

< Terug