Vlot & veilig

Planning

Maart 2017

Besluitvorming stuurgroep

Mei 2017

Presentatie eindresultaat en reactienota omgeving Oranje Nassaulaan

4 juli 2017

Definitief ontwerp op agenda raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu

17 juli 2017

Gemeenteraad neemt besluit over definitief ontwerp

Zomer - najaar 2017

Aanvullend onderzoek VRI’s/rotonde Oranje Nassaulaan ten westen van A32

September 2017 - april 2018

Bestemmingsplantraject

Augustus/september 2018

Verleggen gasleidingen

Najaar 2018

Start realisatie

2021

Werkzaamheden zijn gereed

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat