Vlot & veilig

Projectorganisatie

Het project Heerenveen Beter Bereikbaar | A32 Vlot & Veilig is een samenwerking tussen de gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat.

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat