Heerenveen Beter Bereikbaar
& nu

& nu

Staan we voor je klaar

Projectorganisatie

Het project Heerenveen Beter Bereikbaar is een samenwerking tussen de gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat.

Het projectteam

Het projectteam Heerenveen Beter Bereikbaar regelt dat de verbeteringen in goede banen worden geleid. Denk hierbij aan de totstandkoming van de definitieve ontwerpen, grondverwerving, omgevingsvergunning, contractvoorbereiding en aanbesteding en het toezicht op de aannemer.

Projectteamleden:

Klaas Kuperus – Projectmanager
Jaap Boontjes – Contractmanager
Jacques Torenbosch – Manager Projectbeheersing
Stefan Te Velde – Technisch Manager
Alice Vermaning – Projectondersteuner
Martijn te Wierik – Omgevingsmanager

Ons bezoekadres is: het Meer 67 in Heerenveen. 

Partners

Gemeente Heerenveen
Initiatiefnemer en opdrachtgever.

Provincie Fryslân
De financier van de infra-verbeteringen. Het project is onderdeel van de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. Hierin werken provincie Fryslân, de gemeenten Smallingerland en Heerenveen en het bedrijfsleven samen. 

Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat is de wegbeheerder van de A32 en daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid en de doorstroming op de snelweg. Door horen ook de op- en afritten bij die in het kader van Heerenveen Beter Bereikbaar worden aangepast. Rijkswaterstaat is dus een belangrijke partner bij de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden, maar stelt ook eisen aan het eindresultaat met betrekking tot de A32.

Uitvoering Heerenveen Centrum (12)

BAM Infra heeft de werkzaamheden uitgevoerd voor fase één van het project Heerenveen Beter Bereikbaar.

 

 

Uitvoering Heerenveen/Oranjewoud (11)

BAM Infra zal ook de werkzaamheden uitvoeren voor fase twee van het project Heerenveen Beter Bereikbaar.