Vlot & veilig

Aannemer

Dit voorjaar start de aanbesteding om een aannemer te zoeken. In de zomer 2019 wordt de aannemer bekendgemaakt voor de werkzaamheden aan de op- en afritten bij Heerenveen Centrum (afrit 12).

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat