Vlot & veilig

Partners

Het project Heerenveen Beter Bereikbaar | A32 Vlot & Veilig is een samenwerking tussen de gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat.

Gemeente Heerenveen

Gemeente Heerenveen is initiatiefnemer en opdrachtgever.

Provincie Fryslân

Provincie Fryslân is de financier van de infra-verbeteringen. Het project is onderdeel van de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. Hierin werken provincie Fryslân, de gemeenten Smallingerland en Heerenveen en het bedrijfsleven samen. Ze investeren ruim 85 miljoen om de bereikbaarheid en de economische positie van Drachten en Heerenveen te verbeteren.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is betrokken als wegbeheerder A32. RWS brengt kennis in op het gebied van verkeersmodellen en wegontwerp, bijvoorbeeld wat betreft geluid en regelgeving. RWS kijkt ook naar de gevolgen van de aanpassingen op het hoofdwegennet.

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat