Vlot & veilig

Projectteam gemeente Heerenveen

Het projectteam Heerenveen Beter Bereikbaar regelt dat de verbeteringen in goede banen worden geleid. Denk hierbij aan de totstandkoming van de definitieve ontwerpen, grondverwerving, omgevingsvergunning, contractvoorbereiding en aanbesteding en het toezicht op de aannemer.

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat