Heerenveen Beter Bereikbaar
& nu

& nu

geven we antwoord op je vragen

Algemeen

Waarom is het project nodig? 
De bereikbaarheid van Heerenveen staat onder druk, dit is goed te merken in de ochtendspits. Het wordt steeds moeilijker om de A32 af te komen en vervolgens het centrum in te rijden. Ook in de avondspits lopen de vertragingen voor het verkeer dat de snelweg op wil steeds meer op. Door de aanpassingen aan Afrit 12 wordt de doorstroming van en naar de A32 fors verbeterd.  


Wat zijn de doelstellingen?  
Het project verbetert de bereikbaarheid van en naar het Centrum van Heerenveen en het IBF-terrein. Tevens vergroot het ook de verkeersveiligheid.  


Wat is de rolverdeling tussen het Rijk, de Provincie en de gemeente Heerenveen?  
Heerenveen Beter Bereikbaar is het resultaat van een samenwerking tussen de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en gemeente Heerenveen. De provincie is de belangrijkste financier van het project. Omdat het project ook aanpassingen aan de op- en afritten van de A32 inhoudt, is ook Rijkswaterstaat nauw betrokken. Als laatste draagt ook de gemeente Heerenveen financieel bij en fungeert zij als opdrachtgever richting de marktpartijen. 


Op welke manieren zijn inwoners geïnformeerd over en betrokken bij de plannen?  
De verkeerskundige ontwerpen voor de Oranje Nassaulaan en de K.R. Poststraat zijn het resultaat van een participatietraject met de inwoners en bedrijven van Heerenveen. Dit levert breed gedragen plannen op, waardoor de bereikbaarheid van Heerenveen fors zal verbeteren. Vóór het zover is zullen de werkzaamheden veel overlast gaan veroorzaken. Wél moet de aannemer deze hinder zo veel mogelijk beperken en moet hij bewoners en bedrijven tijdig informeren over de werkzaamheden. Ook de gemeente zorgt voor communicatie over de werkzaamheden, onder meer via social media (Twitter en Facebook) en de website heerenveenbeterbereikbnaar.nl 
Waar kan ik terecht met vragen over de werkzaamheden aan Afrit 12 Heerenveen – Centrum?  Indien u vragen en-/of klachten heeft aangaande de werkzaamheden aan Afrit 12 Heerenveen – Centrum dan kunt u deze stellen via het contactformulier op de website staat onder Afrit 12 – Heerenveen-Centrum. U krijgt binnen 24 uur een persoonlijke reactie waarbij indien mogelijk uw vraag direct wordt beantwoord. Het beantwoorden van complexe vragen kan wat langer duren, maar gebeurd uiterlijk binnen 14 dagen. 

Wegontwerp

Wat gaat er veranderen aan Afrit 12 Heerenveen-Centrum? 
De meest opvallende verandering is de verdwijning van de huidige verkeerslichten en kruisingen aan de oostzijde van de A32. Hiervoor in de plaats wordt een grote rotonde aangelegd waarop de K.R. Poststraat de op- en afrit van de A32, Het Meer, de Venus en de Mercurius wordt aangesloten. Onderdeel daarvan is het omleggen van de Toerit richting Leeuwarden zodat het verkeer komend vanuit het centrum zonder ander verkeer te kruisen de snelweg op kan rijden.  

Aan centrumzijde (ten westen van de A32) zullen kleine veranderingen plaatsvinden, zo wordt er op de afrit vanuit de richting Leeuwarden) voor de verkeerslichten een extra opstelstrook aangelegd. Er zijn straks twee opstelstroken voor linksaf richting het IBF-terrein en twee voor rechtsaf richting het centrum en Sportstad. Op de Weinmakker, komend vanaf de Mc Donalds, wordt het aantal opstelstroken voor de verkeerslichten uitgebreid van één naar drie: twee voor linksaf slaand verkeer richting de snelweg en één voor rechtdoor en rechtsaf slaand verkeer richting Sportstad en het centrum.  


Hoe gaat de nieuwe afrit 12 Heerenveen-Centrum eruit zien? 
Op de website treft u onder “definitief ontwerp” het definitieve ontwerp van afrit 12 Heerenveen-Centrum.  

Uitvoeringsperiode

Hoe blijft Heerenveen bereikbaar in de uitvoeringsperiode?  
Aannemer BAM heeft als randvoorwaarde meegekregen dat zij de hinder tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk moeten beperken en dat alle bestemmingen bereikbaar moeten blijven. Aan de andere kant moet het werk wel kunnen worden gemaakt. Dat levert een spanningsveld op. We verwachten daarom dat de werkzaamheden veel hinder zullen gaan veroorzaken. Dat zal te merken zijn aan bijvoorbeeld vertragingen als gevolg van verkeersopstoppingen of omleidingen. Voordat de bereikbaarheid verbetert zal hij eerst verslechteren. 


Wat wordt er gedaan om de overlast voor het verkeer te beperken?  
De werkzaamheden waarvan verwacht wordt dat die hinder opleveren, worden zo veel mogelijk in verkeerluwe perioden uitgevoerd. Dank daarbij aan de vakantieperioden en de weekenden, maar ook in de nacht en buiten de spitsperioden worden werkzaamheden gepland. Bij afsluitingen worden omleidingen ingesteld. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat alle bestemmingen in Heerenveen bereikbaar blijven. 


Welke wegen dienen als omleidingsroute? 
De werkzaamheden worden zo veel als mogelijk uitgevoerd waarbij het verkeer doorgang kan vinden, eventueel in aangepaste vorm. Indien dat niet mogelijk is worden tijdelijke omleidingsroutes ingesteld. Daarbij wordt altijd gekozen voor wegen en straten die het extra verkeer veilig kunnen verwerken.  
Blijven in de uitvoeringsperiode de bedrijven en wijken goed bereikbaar voor hulpdiensten? Ja, hulpdiensten kunnen bij spoed het werk altijd passeren. 

Hoelang duren de werkzaamheden aan Afrit 12 Heerenveen-Centrum? 
De werkzaamheden zijn opgedeeld in twee fasen. De eerste fase heeft vooral betrekking op het deel van het werk aan de centrumzijde, ten westen van de A32. Deze werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd  in de periode juli tot en met oktober 2020. De werkzaamheden aan de oostzijde van de A32 worden voornamelijk uitgevoerd in de periode januari tot en met augustus 2021. Meer gedetailleerde informatie over de planning vindt u op heerenveenbeterbereikbaar.nl. 


Wanneer is het hele werk aan Afrit 12 Heerenveen-Centrum gereed? 
Het werk dient voor het wegverkeer gereed te zijn op 22 augustus 2021, dit betekent dat alle wegen vanaf dat moment beschikbaar moeten zijn voor verkeer. Na 22 augustus 2021 zullen er door BAM Infra nog wel werkzaamheden worden verricht, maar deze vinden plaats zonder dat het verkeer dat last van heeft.   
Extra info: In de ochtend- en de avondspits en tijdens evenementen ontstaat er in Heerenveen grote verkeersdrukte. In de ochtendspits heeft het verkeer dat de stad inrijdt hier last van. Met name het verkeer vanuit het noorden ondervindt vertraging op de afrit Heerenveen Centrum via de K.R. Poststraat de stad in. Maar ook op de andere afritten is het erg druk. In de avondspits staan er lange wachtrijen in Heerenveen om via de K.R. Poststraat en Oranje Nassaulaan de A32 op te gaan. Tijdens evenementen is het nog drukker.