Heerenveen Beter Bereikbaar
& nu

& nu

geven we antwoord op je vragen

Algemeen

Waarom is het project nodig? 
De bereikbaarheid van Heerenveen staat onder druk, dit is goed te merken in de ochtendspits. Het wordt steeds moeilijker om de A32 af te komen en vervolgens het centrum in te rijden. Ook in de avondspits lopen de vertragingen voor het verkeer dat de snelweg op wil steeds meer op. Door de aanpassingen aan afrit 12 en de K R Poststraat is de doorstroming van en naar de A32 al fors verbeterd.  


Wat zijn de doelstellingen?  
Het project verbetert de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van en naar het Centrum van Heerenveen en het IBF-terrein.


Wat is de rolverdeling tussen het Rijk, de Provincie en de gemeente Heerenveen?  
Heerenveen Beter Bereikbaar is het resultaat van een samenwerking tussen de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en gemeente Heerenveen. De provincie is de belangrijkste financier van het project. Omdat het project ook aanpassingen aan de op- en afritten van de A32 inhoudt, is ook Rijkswaterstaat nauw betrokken. Als laatste draagt ook de gemeente Heerenveen financieel bij en fungeert zij als opdrachtgever richting de marktpartijen. 


Op welke manieren zijn inwoners geïnformeerd over en betrokken bij de plannen?  
De verkeerskundige ontwerpen voor de Oranje Nassaulaan en de K.R. Poststraat zijn het resultaat van een participatietraject met de inwoners en bedrijven van Heerenveen. Dit levert breed gedragen plannen op, waardoor de bereikbaarheid van Heerenveen fors zal verbeteren. Vóór het zover is zullen de werkzaamheden veel overlast gaan veroorzaken. Wél moet de aannemer deze hinder zo veel mogelijk beperken en moet hij bewoners en bedrijven tijdig informeren over de werkzaamheden. Ook de gemeente zorgt voor communicatie over de werkzaamheden, onder meer via social media (Twitter en Facebook) en de website heerenveenbeterbereikbaar.nl 


Waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen over het ontwerp of de werkzaamheden aan afrit 11, de Oranje Nassaulaan en/of de kruising met de Burgemeester Falkenaweg?
U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier. U vindt dit formulier onder ‘Contact’, rechtsboven. U krijgt binnen drie tot vijf werkdagen een persoonlijke reactie. Ook kunt u op maandag of donderdag langskomen op ons projectbureau aan Het Meer 67 in Heerenveen.

Wegontwerp

Wat gaat er veranderen aan Afrit 11 Heerenveen/Oranjewoud en de Burgemeester Falkeneaweg? 
Als eerste wordt de afrit vanuit de richting Leeuwarden aangepast. Deze komt uit op een nieuw rotonde, waar ook de Stadionweg op aan zal sluiten. Onderaan de afrit, ter hoogte van de kruising met de Oranje Nassaulaan, komt een tweede rotonde. De derde en laatste nieuwe rotonde komt aan de oostzijde van de A32 te liggen, op de kruising tussen de afrit- en oprit en de Oranje Nassaulaan.

De Oranje Nassaulaan krijgt in de richting van het centrum een tweede rijstrook. Ook wordt voorzien in een aansluiting met de Prinsenweg, een in- en uitrit voor het Total tankstation en een verbinding naar de Hoflaan.

De kruising tussen de Oranje Nassaulaan en de Burgemeester Falkenaweg wordt voorzien van verkeerslichten. Omdat er ruimte moet worden gevonden voor de nieuwe te realiseren opstelstroken voor deze kruising, moet de inrichting van de Burgemeester Falkenaweg aan weerzijden van de kruising worden aangepast. De parallelwegen blijven echter gehandhaafd, net als zo veel mogelijk parkeerplaatsen voor de aanliggende woningen.

Hoe gaat de nieuwe afrit 11 Heerenveen-Oranjewoud eruit zien? 
Op de website treft u onder “Werkzaamheden” en dan “Heerenveen-Oranjewoud” het definitieve ontwerp van afrit 11 Heerenveen-Oranjewoud.  

Uitvoeringsperiode

Wanneer starten de werkzaamheden aan Afrit 11 Heerenveen-Oranjewoud? 
De werkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar van 2023. Wanneer we waar precies aan het werk gaan wordt in de loop van 2022 duidelijk.

Hoelang duren de werkzaamheden aan Afrit 11 Heerenveen-Oranjewoud? 
We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer 1,5 jaar in beslag zullen nemen. Dat betekent dat als het werk start in het voorjaar van 2023, één en ander in het najaar van 2024 zal worden afgerond.

Hoe blijft Heerenveen bereikbaar in de uitvoeringsperiode?  
Gedurende de werkzaamheden geldt als randvoorwaarde dat we de hinder voor de weggebruikers en de omgeving zo veel mogelijk beperken en dat alle bestemmingen bereikbaar blijven. Aan de andere kant moet het werk wel kunnen worden gemaakt. Dat levert een spanningsveld op. We verwachten daarom dat de werkzaamheden veel hinder zullen gaan veroorzaken. Dat zal te merken zijn aan bijvoorbeeld vertragingen als gevolg van verkeersopstoppingen of omleidingen. Voordat de bereikbaarheid verbetert zal hij eerst verslechteren. 

Wat wordt er gedaan om de overlast voor het verkeer te beperken?  
De werkzaamheden waarvan verwacht wordt dat die hinder opleveren, worden zo veel mogelijk in verkeerluwe perioden uitgevoerd. Denk daarbij aan de vakantieperioden en de weekenden, maar ook in de nacht en buiten de spitsperioden worden werkzaamheden gepland. Bij afsluitingen worden omleidingen ingesteld. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat alle bestemmingen in Heerenveen bereikbaar blijven. 

Welke wegen dienen als omleidingsroute? 
De werkzaamheden worden zo veel als mogelijk uitgevoerd waarbij het verkeer doorgang kan vinden, eventueel in aangepaste vorm. Als dat niet mogelijk is worden tijdelijke omleidingsroutes ingesteld. Daarbij wordt altijd gekozen voor wegen en straten die het extra verkeer veilig kunnen verwerken.  

Blijven in de uitvoeringsperiode de bedrijven en wijken goed bereikbaar voor hulpdiensten?
Ja, hulpdiensten kunnen bij spoed het werk altijd passeren.